Kasutustingimused

Gurud.ee veeb on üle interneti kasutatav tarkvara. Keskkond võimaldab autentimata kasutajal pääseda ligi ainult staatilisele informatsioonile, mingeid andmeid peale kasutussessiooni alalhodvate küpsiste me ei kasuta.

Autenditud kasutajatel aitab tarkvara korraldada raamatupidamist, ladu, tootmist, müüki, ostu, projektijuhtimist ja muid tegevusi.

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada Gurud.ee keskkonda. Selleks, et kasutada Gurud.ee keskkonda, peab täitma käesolevaid kasutustingimusi. Kasutustingimustega mittenõustumisel pole õigust keskkonda kasutada. Gurud OÜ jätab endale õiguse muuta igal ajal kasutustingimusi, selle sisu ja osutatavaid teenuseid. Gurud OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Külastades Gurud.ee keskkonda peale muudatuste sisseviimist, tähendab see nõustumist muudetud tingimustega.

Gurud OÜ ei vastuta keskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti keskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

Gurud OÜ võib keskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

Gurud OÜ töötleb isikuandmeid, mille tuvastatud kasutajad on Gurud.ee keskkonda edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks. Kasutajal on õigus enda andmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse aadressile info@gurud.ee. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Gurud.ee teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine. Gurud OÜ ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele. Gurud.ee keskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Gurud OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.